Anmälan

Anmälan ska för svenska spelare i första hand ske online på följande länk:

Badminton Sweden

Senast onsdag 13 juni.

E-postanmälningar endast i undantagsfall och skall ske klubbvis. Uppge IID nummer!

Olicensierade spelare i Motion (D) får också anmäla sig via e-post.

gotlandsspelen@visbybadminton.se

Visby Badmintonklubb
Racketgatan 1
621 55 Visby

OBS!
Alla manuella anmälningar kommer läggas in dagen efter sista anmälningsdag. Vi önskar dock att alla klubbar anmäler online!

Varmt välkomna till Gotlandsspelen 2024!