Anmälan

Anmälan ska för svenska spelare i första hand ske online på följande länk:

Badminton Sweden

Senast onsdag 15 juni.

E-postanmälningar endast i undantagsfall och skall ske klubbvis. Uppge IID nummer!

Olicensierade spelare i Trim-klassen får också anmäla sig via e-post.

anmalan@gotlandsspelen.se

Visby Badmintonklubb.
Visby Racketcenter
621 55 Visby

OBS!
Alla manuella anmälningar kommer läggas in dagen efter sista anmälningsdag. Vi önskar dock att alla klubbar anmäler online!

Varmt välkomna till Gotlandsspelen 2023!