Ny anmälan

Vi har fått anmälan från Johan och Ludvig Olofsson, BMK Västan, i C-klass.

Ny anmälan

Micael Hallgren, Enånger, har anmält sig i Trim.

Carlskrona

Nu också fått anmälan från Kalevi och Linus Conrad, BK Carlskrona.

Årets första anmälan

Årets första anmälan kommer från Norge och Hamar BMK. Sigrid och Marianne Sund anmälda i U 13 resp. U 19.