Finland

Kommit några anmälningar från Finland. Både ungdom och veteraner.