4 nationer

Nu droppar anmälningarna in i allt snabbare takt. Anmälningar har kommit från Sverige, Danmark, Finland och förhoppningsvis kommer det även från Norge.