Skäldervikens BMK

Fler anmälningar från Trollhättan. Också anmälan från Erik och Martin Säfsten, Skälderviken.