Anmälningstiden förlängd

Vi förlänger anmälningstiden tills på söndag då vi vet att det varit strul med de nya licenserna.

De klasser som blir färre än 3 deltagare kommer vi sikta på att slå ihop med närmast lämpliga åldersklass. Kontakta anmalan@gotlandsspelen.se vid frågor kring detta.