Fler anmälningar

Några nya anmälningar, bl.a från Micke Hallgren, Enånger samt Åby BMK och Ronnebysmashen.

Skäldervikens BMK

Fler anmälningar från Trollhättan. Också anmälan från Erik och Martin Säfsten, Skälderviken.

Årets första anmälan

Första anmälan till Gotlandsspelen 2012 fick vi från Trollhättan och Therese Trotzig.

Program

225 deltagare anmälde sig till årets tävling. Program är nu klart och utskickat.

4 nationer

Nu droppar anmälningarna in i allt snabbare takt. Anmälningar har kommit från Sverige, Danmark, Finland och förhoppningsvis kommer det även från Norge.

Anmälningar börjar droppa in

Har nu fått in en del anmälningar. Bl.a Trotzig från Trollhättan, Gunne och Nelin, Fyris, Jernstedt och Borg från Karlstad, fa.m Andersson, Kista och en hel del i övrigt!

Årets första anmälan

Jakob Svenhamn och Sören Molin har anmält sig till Gotlandsspelen 2011. Första anmälan till årets tävling!

Drygt 240 deltagare

Vi har nu fått in drygt 240 anmälningar från Sverige, Finland, Danmark, England och Ryssland.

Anmälningar strömmar in

Nu kommer anmälningar i snabb takt. Wega, Lugi, S:t Petersburg, Ryssland, Södermalm och många fler.

ESB,Fi/GBK

Anmälan från Victor Lindahl och Emil Hasselberg.